Qanuni Bildiriş

20 İLLİK İSTİFADƏYƏ BƏRABƏR OLARAQ TEST EDİLMİŞDİR

Aşağıda sadalanan məhsul seriyalarının inkişaf mərhələlərində Miele ortalama bir evin 20 illik istifadəsini simulyasiya edən sərt dayanıqlıq testi keçirmişdir. Test edilən hər bir seriya üçün sınaq dərəcəsi aşağıda təsvir edilmişdir. Bu, satışa çıxarılan məhsul seriyalarının 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

PALTARYUYAN MAŞINLAR

MIELE, W 1 paltaryuyan maşın seriyasının (öndən yüklənən modelləri) inkişaf mərhələsi ərzində istehsal ediləcək modellərini və əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE fərqli proqramlarla toplam 5,000 yuma dövrünü əsas kimi götürür. Bu, 20 il müddətində ildə 50 həftə istifadə olunmaqla həftədə 5 yuma dövrünə uyğun gəlir. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərindən əlavə , bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Paltaryuyan maşın seriyasının test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə paltaryuyan maşınları ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 307049 -ExW).

Bu, satılan paltaryuyan maşınlarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

PALTARQURUDAN MAŞINLAR

MIELE, T1 quruducu maşın seriyasının (istiliyi nasosla tənzimləyən modelləri) inkişaf mərhələsi ərzində istehsal ediləcək modellərini və əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE fərqli proqramlarla toplam 5,000 qurutma dövrünü əsas kimi götürür. Bu, 20 il müddətində ildə 50 həftə istifadə olunmaqla həftədə 5 qurutma dövrünə uyğun gəlir. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərindən əlavə , bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Paltarqurudan maşın seriyasının test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə paltarqurudan maşınları ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 308005).

Bu, satılan paltarqurudan maşınlarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

PALTARYUYAN VƏ QURUDAN MAŞINLAR

MIELE, WT1 paltaryuyan və qurudan maşın seriyasının (istiliyi nasosla tənzimləyən modelləri) inkişaf mərhələsi ərzində istehsal ediləcək modellərini və əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE fərqli proqramlarla toplam 5,000 yuma və 4,000 qurutma dövrünü əsas kimi götürür. Bu, 20 il müddətində ildə 50 həftə istifadə olunmaqla həftədə 5 yuma və 4 qurutma dövrünə uyğun gəlir. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərindən əlavə , bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Paltaryuyan və qurudan maşın seriyasının test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə paltaryuyan və qurudan maşınları ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 308005).

Bu, satılan paltaryuyan və qurudan maşınlarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

QABYUYAN MAŞINLAR

MIELE, G7000 seriyalı qabyuyan maşınların inkişaf mərhələsi ərzində istehsal ediləcək modellərini və əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE fərqli proqramlarla toplam 5600 qabyuyan dövrünü əsas kimi götürür. Bu, 20 il müddətində ildə 50 həftə (280 dövr) istifadə ilə həftədə 5.6 qabyuma dövrəsinə uyğundur. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Qabyuyan maşın seriyasının test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə qabyuyan maşınlarını ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur ( Fraunhofer Institut Expertise LBF-Bericht Nr. 308595 – ExG, April 2019).

Bu, satılan qabyuyan maşınlarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.SOBALAR

MIELE, inkişaf mərhələsi ərzində H7000 seriyalı sobaların əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi sobaların və mikrodalğalı sobaların əsas funksiyalarının 20 il ərzində ortalama istifadəsini simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE-nin müxtəlif iş rejimlərində işləyən sobaları üçün toplam 2160 saat və mikrodalğa funksiyalı sobalar üçün toplam 3160 saat istifadə olunur. Bu, ildə 108 saat soba istifadəsinə və mikrodalğa funksiyalı sobaların ildə 158 saat istifadəsinə (sobanın 108 saat istifadəsi və mikrodalğalı funksiyanın 50 saat istifadəsinə) uyğundur. Bundan əlavə, 3 pirolitik təmizləmə dövrü nəzərə alınmışdır. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Sobaların təməl hissələrinin test nəticələri soba seriyasının etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə soba seriyası istehsala buraxılmır. Təməl hissələr sobaların əsas funksiyalarının düzgün işləməsi üçün zəruri olan bütün hissələrdir.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə cihazların təməl hissələrinin ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005- ExÖ).

Bu, satılan sobalarımızın və mikrodalğalı sobalarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi maşınlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

BUXAR SOBALARI

MIELE, inkişaf mərhələsində sərt dözümlülük testlərində DGC (çörəkçilik funksiyalı buxarlı soba) və DGM (mikrodalğalı buxar soba) məhsulları da daxil olmaqla DG 7000 seriyalı buxarlı sobaların əsas komponentlərini sınaqdan keçirmişdir. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE buxarlı sobalarında (DG) toplam 2500 saat və çörəkçilik funksiyalı buxarlı sobalarda (DGC) toplam 4700 saat və mikrodalğa funksiyalı buxarlı sobalar (DGM) üçün toplam 3500 saat təşkil edən zamanı testlər üçün əsas götürür, və cihazlar müxtəlif rejimlərdə test edilir. Bu, ildə 125 saatlıq buxarlı soba istifadəsinə (DG) 235 saatlıq buxarlı soba və ya çörəkçilik istifadəsinə (DGC) və ildə 175 saatlıq buxarlı soba və ya mikrodalğa funksiyanın (DGM) istifadəsinə uyğundur.Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən edilən istehsal mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Buxarlı sobanın test nəticələri buxarlı soba seriyasının etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır. Təməl hissələr sobaların əsas funksiyalarının düzgün işləməsi üçün zəruri olan bütün hissələrdir.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən "20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə cihazların təməl hissələrinin ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

Bu, satılan buxarlı sobaların 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki təməl hissələrin sınaqlarına baxmayaraq, bəzi çihazlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin təmiri və ya dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

MİKRODALĞALI SOBALAR

MIELE, inkişaf mərhələsində M7000 seriyalı mikrodalğalı sobaların təməl komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində mikrodalğalı sobanın əsas funksiyalarının ortalama istifadəsini simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE müxtəlif iş rejimlərində toplam 1000 saat istifadəyə əsaslanır. Bu, ildə 50 saat mikrodalğanın istifadəsinə bərabərdir. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Mikrodalğalı sobaların təməl hissələrinin test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə həmin seriya istehsala buraxılmır. Təməl hissələr mikrodalğalı sobaların əsas funksiyalarının düzgün işləməsi üçün zəruri olan bütün hissələrdir.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən “20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə cihazların təməl hissələrinin ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005).

Bu, mikrodalğalı sobalarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki təməl hissələrin sınaqlarına baxmayaraq, bəzi cihazlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

QURAŞDIRILAN VAKUUM QABLAŞDIRICI CİHAZ

MIELE, inkişaf mərhələsində EVS 7000 seriyalı vakuum qablaşdırıcı cihazlarıntəməl komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində vakuum qablaşdırıcısının əsas funksiyalarının ortalama istifadəsini simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE müxtəlif iş rejimlərində EVS 7000 seriyalı vakuum qablaşdırıcılarına aid toplam 120 saat istifadəyə əsaslanır (qaynaq daxil olmaqla 7000 vakuum dövrü) . Bu, ildə bir dəqiqə ərzində 350 vakuum qablaşdırmaya uyğundur. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Vakuum qablaşdırıcılarının təməl hissələrinin test nəticələri onların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə həmin seriya istehsala buraxılmır. Təməl hissələr cihazın əsas funksiyalarının düzgün işləməsi üçün zəruri olan bütün hissələrdir.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən 20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə cihazların təməl hissələrinin ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

Bu, vakuum qablaşdırıcılarımızın 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki təməl hissələrin sınaqlarına baxmayaraq, bəzi cihazlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

İSİDƏN ÇƏKMƏCƏLƏR

MIELE, inkişaf mərhələsində ESW 7000 seriyalı isidən çəkməcələrin cihazların təməl komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində isidən çəkməcələrin əsas funksiyalarının ortalama istifadəsini simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE müxtəlif sürət rejimlərində toplam 7500 saat istifadəyə əsalanır. Bu, 50 həftədə həftə ərzində 450 dəqiqəlik istifadəyə uyğundur və 20 il boyunca ildə 375 saat istifadəyə bərabərdir. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. İsidən çəkməcənin test nəticələri isidən çəkməcə seriyasının etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən “20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə cihazların təməl hissələrinin ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).

Bu, isidən çəkməcələrimizin 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi cihazlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

TOZSORANLAR
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE torbalı Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, tozoran seriyalarını inkişaf mərhələsində istehsal ediləcək modellərini və əsas komponentlərini sərt dözümlülük testlərində sınadı. MIELE tərəfindən aparılan bu testlərin məqsədi 20 il ərzində ortalama istifadəni simulyasiya etməkdir.

Dayanıqlıq testi üçün test şərtlərinin müəyyən edilməsinin əsası tədqiqatlardan və sorğulardan məlum olan ortalama alıcı vərdişləridir. MIELE cihazaların toplam 750 saat işləməyini əsas kimi götürür. Bu, 20 il müddətində ildə 50 həftə istifadə ilə həftədə 45 dəqiqəlik istifadəyə uyğundur. Bundan irəli gələrək tələblər test şərtlərinə çevrilir. Dəqiq test şərtlərinə əlavə olaraq, bunlar statistik cəhətdən etibarlı test nəticələrini əldə etmək üçün test ediləcək məhsulun ortalama test sayını da göstərir.

MIELE tərəfindən inkişaf mərhələsində həyata keçirilən bu testlər işçilərimiz tərəfindən izlənilir. Müvafiq nəticələr bizim tərəfimizdən qeydə alınır və qiymətləndirilir. Yuxarıda qeyd edilən tozsoran seriyaları test nəticələri həmin seriyaların etibarlılığı üçün göstərilən meyarlara cavab verməyincə istehsala buraxılmır.

MIELE tərəfindən gerçəkləşdirilən “20 illik istifadəyə bərabər" testlər, istifadə təlimatları, laboratoriya test təlimatları və fabrik standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş hərtərəfli konsepsiyaya əsaslanır. Bu konsepsiya əməliyyat stabilliyi araşdırmasının bir hissəsi kimi gözdən keçirilb və nəticə olaraq onun əskiksiz olduğu, son texnologiyaya uyğun olduğu və bu yanaşma ilə tokla işləyən tozsoranı ortalama bir evin ortalama istifadəsinə əsaslanaraq 20 illik xidmət müddəti üçün test etmək mümkünlüyü sübut olunmuşdur (Fraunhofer-Institut , LBF-Bericht Nr. 307530 – Expertise Bodenpflege).

Bu,qeyd edilən tozsoranların 20 il ərzində davamlılığına heç bir sığorta və ya zəmanət vermir. İnkişaf mərhələsindəki sınaqlara baxmayaraq, bəzi cihazlar üçün ara - sıra servis xidməti lazım ola bilər və ya təməl komponentlərin dəyişdirilməsi tələb edilə bilər. Bu baxımdan, Miele məhsullarına satışda tətbiq edilən ümumi qanuni zəmanət şərtləri və harada keçərlidirsə məhsul zəmanəti üzərinə əlavə şərtlər tətbiq olunur.

BAŞQA İMTİNALAR

10.000 saatadək test edirik.

Miele İnkişaf mərhələsində W1 seriyalı paltaryuyan maşınlarını və T1 seriyalı qurutma maşınlarının modellərini və əsas komponentlərini 10,000 saat sınaqdan keçirmişdir.

3300 vanna suyuna qədər qənaət

Gözlənilən ömür ərzində maşınlarımız 596,484* litr təmiz suya və ya 3977 vanna qədər suya qənaət edir. Bu əl ilə yuma ilə müqayisədə, 20 il ərzində 14 standart komplektlə və həftədə 5 yaxalama dövrü ilə (1 vanna ortalama 150 litrdir).

Paltaryuyan maşın mühərriklərimiz bəzi avtomobil mühərriklərindən 3 qat daha uzun sınaqdan keçirilir.

Miele İnkişaf mərhələsində W1 seriyalı paltaryuyan maşınlarını və T1 seriyalı qurutma maşınlarının modellərini və əsas komponentlərini 10,000 saat sınaqdan keçirmişdir.